Ennakonpidätys osingosta vuonna 2015

3 helmikuun, 2015 | Kirjoittanut BARIKKI

Osingon maksajan on huolehdittava ennakonpidätyksestä.

Ennakonpidätys osingosta on toimitettava sinä ajankohtana, jolloin osingot ovat osingonsaajan nostettavissa, maksupäivänä tai sinä päivänä jolloin osingonjakopäätös on tehty.

Julkisesti noteeratun yhtiön maksamasta osingosta on toimitettava 25,5 % suuruinen ennakonpidätys, jos saajana on luonnollinen henkilö tai kotimainen kuolinpesä.

Muu kuin julkisesti noteeratun yhtiön maksamasta osingosta ja sijaisosingosta on toimitettava 7,5 % suuruinen ennakonpidätys, jos saajana on luonnollinen henkilö tai kotimainen kuolinpesä.

Osasta osinkoja ei ole ennakonpidätysvelvollisuutta, esimerkiksi osakeyhtiölle maksettavasta osingostaei toimiteta ennakonpidätystä.