Luontoisedut ovat palkanluonteisia etuuksia

7 heinäkuun, 2018 | Kirjoittanut BARIKKI

Luontoiseduksi muodostuu työnantajan työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön antama puhelinliittymä tai ajoneuvo taikka asunto. Nämä ovat yleisimmin verotetut luontoisedut ja ovatkin usealle ymmärrettäviä asioita. Luontoiseduksi kuitenkin muuntautuu lähes kaikki työnantajan työntekijän puolesta maksamat kustannukset, joka voidaan luonnehtia olevan enemmän työntekijän elantomenoihin kuin yrityksen liiketoimintaan liittyviä kuluja.

Esimerkkinä voidaan mainita myyntikilpailusta työntekijän saama lahjakortti. Lahjakortit usein rinnastetaan käteiseen rahaan, joten ne ovat veronalaista etuutta työntekijöille, kuten palkka. Saatu lahjakortit on käsiteltävä luontoisetuna palkanlaskennassa. Myös työntekijälle lahjaksi annettu lahjakortti on pääsääntöisesti käsiteltävä luontoisetuna. Tämän vuoksi olisikin verotuksellisesti järkevämpää, että henkilökunnan muistamiset olisivat tavaralahjoja, koska tällöin kohtuulliset muistamiset esimerkiksi pyöreitä täytettäessä tai eläkkeelle jäädessä, ovat verottomia.

Työnantajan maksama virkistysmatka luokitellaan veronalaiseksi luontoiseduksi. Mutta jos matka liittyy vahvasti yrityksen liiketoimintaan, kuten esimerkiksi messuesittelyyn tai koulutukseen, ei voida katsoa työntekijälle syntyvän verotettavaa etuutta. Matkassa voi toki olla vapaa-ajan viettoon liittyvää osuutta, jolloin osa matkasta tulee käsitellä luontoisetuna. Luontoisetuna käsiteltäessä matkaan liittyvät kaikki kustannukset on huomioitava.

Työnantaja saa maksaa Internet-liittymän työntekijän kotiin, mikäli työntekijä hoitaa työasioitaan kotoaan. Tietoliikenneyhteyden yksityiskäytöstä ei synnyt veronalaista etua. Yhteys voi olla kotikoneella tai matkapuhelimessa. Kuitenkaan viihdepaketteja verottomuus ei koske. Työnantajan omistama, palkansaajan käyttöön annettu tietotekniikkalaitteisto ei ole veronalainen etu. Jos laite annetaan työntekijän omistukseen, muodostuu laitteiston arvosta veronalainen etu.