Yhtiön palkka- ja korkovelat osakkaalle

3 syyskuun, 2018 | Kirjoittanut BARIKKI

Palkka ja korkovelat

Verohallinto on antanut ohjeen osakkaille suoritettavien palkka- ja muiden erien verotuksesta. Tämä ohje koskee eriä, jotka on kirjattu yhtiön kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä velaksi.

Katso tästä

Palkka, korko tai muu suoritus käsitellään osakkaalle sen verovuoden tulona, jonka aikana palkka tai muu suoritus on kirjattu yhtiön kirjanpitoon velaksi. Palkka tai muu suoritus voidaan verottaa saajan tulona maksuvuonna, jos yhtiö voi osoittaa, että aikaisempi maksu ei ole ollut mahdollinen maksukyvyttömyyden vuoksi. Yhtiö ei ole maksukyvytön, jos yhtiön osakkaat ovat nostaneet yhtiöstä varoja esim. lainana, osinkoina tai henkilöyhtiöstä yksityisottona.