Yrittäjävähennys vuonna 2017

23 elokuun, 2017 | Kirjoittanut BARIKKI

Hallituksen esitys eduskunnalle yrittäjävähennystä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 176/2016) meni läpi ja vuodelta 2017 toimitettavasta verotuksesta lähtien elinkeinotoiminnan, maatalouden ja porotalouden tuloksesta vähennetään verotuksesta 5 %, kun tulos otetaan huomioon luonnollisen henkilön tai kuolinpesän verotuksessa. Sama vähennys koskee myös metsätalouden verotusta. Vähennys koskee niitä yritysmuotoja, joita vuoden 2014 yhteisöverokannan alennus ei koskenut eli niitä, jotka eivät ole erillisiä verovelvollisia kuten osakeyhtiöt, osuuskunnat, yhdistykset ja säätiöt.

Yrittäjävähennyksen tavoitteena hallitus mainitsi yritystoiminnan harjoittamiseen kannustamisen. Vuonna 2014 toteutettu yhteisöverokannan alennus pyrki edistämään yhteisöjen kilpailukykyä, investointihalukkuutta ja työllisyyttä. Kuitenkin Suomessa yritystoimintaa harjoitetaan laajasti muissa yritysmuodoissa kuten yksityisliikkeissä, henkilöyhtiöissä, maataloudessa, metsätaloudessa ja porotaloudessa. Yhteisöverokannan alennus ei helpottanut näitä pienempiä yritysmuotoja. Tämän vuoksi on päädytty yrittäjävähennykseen.

Yrittäjävähennys tehdään elinkeinotoiminnan verovuoden tulosta, josta on vähennetty verotuksessa vähennyskelpoiset menot ja vanhat tappiot. Veronalaiseksi tuloksi katsotaan siis 95 % tuloksesta. Tämän jälkeen jäljelle jäävä tulo jaetaan verotettavaksi ansio- ja pääomatulona kuten tähänkin saakka. Todellinen verovähennys yrittäjän pussissa ei tule vastaamaan viittä prosenttia, koska verojen laskentaan vaikuttaa pääomatulon laskentatapa sekä ansiotulon verotus.